Beeld van Bussum

Copyright / Disclaimer


Deze website en de inhoud ervan is verzorgd door vrijwilligers die weten wat ze doen. Mocht u desondanks onnauwkeurigheden tegenkomen dan verzoeken wij u daarover contact met ons opnemen.

Volgens de Auteurswet van 1912 is het niet toegestaan om foto's waarvan de fotograaf bekend is, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden openbaar te maken en te verveelvuldigen. Het verspreiden van foto's op Internet en het opslaan van beeldmateriaal in databases valt ook onder deze regeling.
Zie voor meer informatie: http://www.ivir.nl/wetten/nl/databankenwet.html.

Wij hebben ernaar gestreefd in deze database foto's op te nemen waarop — voor zover bekend — geen rechten rusten. Mocht u scans ontdekken waaraan u meent rechten te kunnen ontlenen, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen.