Foto

Aan het einde van de H.A. Lorentzweg, op de grens van de bebouwing met de hei had Van Rosmalen zijn speeltuin. Generaties kinderen, niet alleen uit de directe omgeving, maar ook uit andere delen van Bussum, hebben hier heerlijk gespeeld. Van Rosmalen had alles zelf opgebouwd en onderhield het in de wintermaanden. Helaas is, door gebrek aan medewerking, dit kinderparadijs verloren gegaan.

48
Foto

Op een nog braakliggend terrein aan de Aaltje Noordewierlaan, werd tegenover de Claudiagaarde, de kleuterschool Olke Bolke neergezet. Twee jaar nadat deze foto, in oktober 1965, genomen is, werd de hoek met de Cornerlia de Langelaan bebouwd met de openbare Frederik van Eedenschool. Deze lagere- en kleuterschool was maar een kort leven beschoren. Al in 1978 werd door de gemeente besloten tot samenvoeging met de Koningin Wilhelminaschool. Het lege gebouw kon tenslotte in mei 1979 betrokken worden door de Vrije School Michael.

49

ContactinformatiePrivacy verklaringNieuwsSitemap
© 1957-2008 M.J.M. Heyne — Design AT Advance Technology
XHTML 1.1WCAG-AAAISO 23026:2006CSS 2.1RSS 2.0

2019-06-27